Ulven er her!

Ulven er tilbage! To dages forløb med besøg hos ulvene i Givskud Zoo, ulven i folkemyter og litteratur på Give Bibliotek og historisk tilbageblik på livet med ulve på Give-Egnens Museum.

Klassetrin: 7.-9. klasse
Indhold: Ulven er tilbage! Og den er kommet for at blive. Gennem et besøg hos ulvene i Givskud Zoo, et møde med ulven i folkemyter og litteratur på Give Bibliotek og et historisk tilbageblik på livet med ulve på Give-Egnens Museum, får eleverne udvidet deres viden om ulven og dens natur. Samtidig bliver de klædt på til at kunne diskutere ulvens rolle i Danmark i dag. Forløbet strækker sig over to uger: En dag i den første uge besøger I Givskud Zoo, og en dag i den anden uge besøger I Give Bibliotek og Give-Egnens Museum. Sideløbende med jeres besøg opfordres eleverne til at arbejde med et færdigudviklet udervisningsmateriale, der bl.a. indeholder et rollespil, der skal træne eleverne i at argumentere på et naturfagligt grundlag samt vurdere troværdigheden af nyhedshistorier og fakta relateret til ulve.
Tidspunkt: Den 31.august og 8. september, den 1. og 10. september og den 15. og 22. september.
Varighed: Uge 1: Givskud Zoo kl. 10-12.30 Uge 2: Give-Egnenes Museum kl. 10-12 og Give Bibliotek kl. 13-15
Sted: Givskud Zoo, Give Bibliotek og Give-Egnens Museum.
Booking: Senest den 17. august 2020 til Susanne Toft Henriksen, Givskud Zoo: sth@givskudzoo.dk.
1 - 3 klasser (dog maks 68 elever i alt).