NemID

NemID er den nationale adgangskode-løsning til offentlige selvbetjening og online-services. Desuden bruges NemID af mange andre organisationer og virksomheder. Løsningen er meget sikker, og danske borgere kan få NemID til de offentlige selvbetjeningsløsninger fra de fylder 15 år.

AKTUELT: Opdatering af ID oplysninger

I forbindelse med overgangen til MitID, så skal mange NemID brugere have opdateret deres ID-oplysninger. Du får besked, hvis det er tilfældet.

AKTUELT: Udfasning og ophør af NemID

NemID afløses af MitID.
Endelig dato kendes pt. ikke, men det bliver sandsynligvis i sommeren 2022.

Aktuelt: Netbank: Nøglekort kan ikke bruges fra 1. juli

I stedet skal andre løsninger som MitID, NemID-app eller NemID-nøgleviser bruges.
Undtaget er brugere, der enten:

  1. er i gang med deres 30-dages migreringsperiode,
  2. har fået udsættelse fra deres 30-dages migreringsperiode gennem en individuel sagsbehandling hos pengeinstituttet, eller
  3. endnu ikke har fået igangsat migreringen, da de ikke har anvendt deres NemID inden for den periode, hvor de kunne blive udtaget til migrering.

Al brug af NemID-nøglekortet til netbank stopper 1. november 2022.
Brugere, der får MitID fra 1. juli kan kun anvende MitID til netbank efterfølgende. Kilde: Finanstilsynet 2022-06-21.

Info-sider om NemID

Med nogle ganske få links, bliver du hurtigt klædt på til at bruge NemID, Digital Post og Nem SMS. Det vigtigste er at komme i gang med at bruge løsningerne, så det bliver en del af dagligdagen.

Lærings-muligheder som digital borger

NemSMS

NemSMS er en påmindelses-tjeneste som alle borgere (også under 15 år) kan tilmelde sig. NemSMS er en selvstændig sms-kanal, der er beregnet til fx at påminde dig om aftaler med det offentlige. Hvis du får sms’er, når du modtager en ny besked i Digital Post, er du ikke automatisk tilmeldt NemSMS. Der er altså tale om to forskellige tjenester.
Læs mere om NemSMS.

IT-vejledning for virksomheder og foreninger

Mand i båd der synker på dybt vand (digital selvbetjening på Virk).

Biblioteket tilbyder IT-vejledning for virksomheder og foreninger. 
Læs mere og kontakt biblioteket for vejledning