Klima og FN Verdensmålene

Bibliotekets klima og verdensmålsgruppe

"Klima og FN Verdensmål gruppen" på Vejle Bibliotek har ansvaret for disse inspirationssider.
Du er altid velkommen til at kontakte gruppen for forslag til arrangementer, tiltag, bogindkøb, links, projektdeltagelse, etc. 

Borgerkurser / møder / workshops

 • Dialogmøder om lokale ting relateret til verdensmålene.
  Afholdes når aftaler og form er på plads. Typisk som korte onlinemøder, men kan også være fysiske møder på biblioteket eller andre lokaliteter i kommunen. Har du et godt emne, aktivitet, gruppe, forening eller projekt, som du gerne vil præsentere, så er du velkomne til at kontakte Kalle Nielsen kalln@vejle.dk.
  • Der er pt. ikke planlagt nye dialogmøder.

Inspirationsside på vejlebib.dk

Gruppen vedligeholder denne inspirationsside på bibliotekets hjemmeside med:

 • Kommenterede link-samlinger
  Gruppen vedligeholder kommenterede linksamlinger som selvstændige sider
   • Links: Verdensmålene generelt
   • Links: Klima
    Du kan bidrage med forslag og kommentarer.
   
 • Nyheder
  Gruppen producerer jævnligt nyhedsartikler til bibliotekets hjemmeside. Nogle kommer på forsiden, andre kan kun ses på inspirationssiden.
  Du kan bidrage med forslag og ved at læse nyhederne (eventuelt abonnere på bibliotekets nyhedsbrev).
   
 • Arrangementer
  Gruppen holder øje med området og sender forslag til arrangementer videre til bibliotekets arrangementsgruppe. Arrangementer listes på inspirationssiden.
  Du kan bidrage med forslag og kommentarer.
   
 • Udstillinger
  Gruppen holder øje med området og sender forslag til udstillinger videre til bibliotekets udstillingsgruppe. Udstillinger listes på siden som nyheder.
  Du kan bidrage med forslag og kommentarer.

Andre aktiviteter

 • Indkøbsforslag (bøger, spil, film, ...)
  Gruppen holder øje med området og viderebringer indkøbsforslag på titler, som der lokalt vurderes at være et stort behov for til bibliotekets materialeindkøbere. Det kan fx være titler, som netværk / foreninger årligt har brug for, og som der ikke er mange af på bibliotekerne i Danmark.
  Du kan bidrage med forslag.
   
 • Præsenter din forening / netværk / tiltag / idé
  Gruppen hjælper gerne med at finde lokale på biblioteket og være medvært på din præsentation / workshop.
   
 • Eksterne oplæg / deltagelse
  Gruppen kommer gerne ud og giver et oplæg / deltager i forbindelse med lokale møder og arrangementer.
  Du kan bidrage ved at tænke biblioteket ind i lokal aktivitet.
   
 • Projekter
  Gruppen holder øje med mulighederne for biblioteksrelateret projektudvikling og projektdeltagelse.
  Du kan bidrage med forslag.