Links: FN Verdensmål

En lang række links relateret til FN Verdensmålene.

FN Verdensmål dokumenter

Udvalgte danske handlingsplaner, baselines, m.m.

 • Regeringens handlingsplan 2017
  Handlingsplan for FN’s verdensmål – Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling giver en god oversigt over de 17 overordnede mål i en dansk kontekst. Planen betyder, at ny dansk lovgivning, når det er relevant, skal vurderes i forhold til verdensmålene. Verdensmålene gælder også for Danmark - også lokalt / kommunalt.
  Anden indgang til dokumentet(pdf).
   
  Danmark går i spidsen, når det handler om at skabe bæredygtig udvikling både i Danmark og i udviklingslandene. Med den nationale handlingsplan skal ny dansk lovgivning fremover vurderes i forhold til verdensmålene. Det skal sikre, at vi indarbejder målene i det daglige lovgivningsarbejde, samtidig med, at vi har forpligtet os til at rapportere hvert år om vores fremdrift,” / Kristian Jensen, udenrigsminister. 31. marts 2017. Link til nyhedsteksten.
   
 • Baseline for verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  Baseline indeholder detaljerede konkrete målepunkter, som direkte kan bruges i dansk national sammenhæng. Det er baselines, der virkelig gør verdensmålsarbejdet konkret og målbart. Projektet er udført af Dansk Arkitektur Center og Rambøll i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik på initiativ af 2030-panelet til at understøtte 2030-netværket. Projektet er støttet af Rambøll Fonden og Realdania.

Statistik, fremdriftsrapporter og resultater

Folketinget, regering, styrelser m.m.

 • 2030-netværk af danske folketingspolitikere
  Består af medlemmer fra det danske Folketing, der ønsker at samarbejde om implementeringen af FN's verdensmål, og ønsker at skabe et forum for en bred og inkluderende debat om målene. En platform for samarbejde med fx civilsamfundet, erhvervslivet og andre, der har interesse i det. Formålet er at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt.​
   
 • 2030-panel til at understøtte 2030-netværket
  Panelet er etableret af Folketingets 2030-netværk. Formålet er at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket omkring selvstændige emner. 2030-panelet kan tage selvstændige initiativer og er ikke underlagt politisk instruktion fra netværket.
   
 • Parlamentarisk arbejdsgruppe om verdensmålene
  Arbejdsgruppen er nedsat af Finansudvalget i 2018. Den parlamentariske arbejdsgruppe skal sikre politisk fremdrift i arbejdet med at opfylde de 17 verdensmål i Danmark. Arbejdsgruppen inddrager også civilsamfundet, og der modtages gerne input til aktiviteter.
   
 • Dokumentliste på folketingets websted
  En dynamisk dokumentliste på ft.dk relateret til FN's verdensmål.

Region og kommune

Danske netværk og organisationer

Der er naturligvis også en lang række websteder og netværk / organisationer, hvor du kan finde inspiration og netværke. Nogle få eksempler:

"Landsdækkende"

 • Verdens Bedste Nyheder
  Koncentreret om FNs Verdensmål og stedet hvor du udover gode nyheder også kan downloade verdensmålsgrafik, finde henvisninger til læremidler, etc. Foreningen "Verdens bedste nyheder" blev stiftet i 2016 af Globalt Fokus, 92-gruppen, CISU, UNDP’s nordiske kontor, Dansk Industri og Dansk Erhverv.
   
 • Danmark for målene
  Danmark for Målene handler om at udbrede kendskabet til verdensmålene i hele Danmark. Det handler om at trække noget politisk ned på Jorden og ind i hverdagen hos os borgere, som for alvor kan være med til at gøre den forskel, der kræves. Sammen skal vi gøre verdensmål til hverdagsmål. Non-profit tiltag organiseret af Verdens Bedste Nyheder, Globalt Fokus og Global Public, samt 48 danske kommuner. Koncept Aarhus er logistisk leverandør til Danmark for Målene.
   
 • Verdensmaal.org
  Udbreder kendskabet til Verdensmålene blandt danskerne. Løsninger, eksempler og materialer til inspiration til alle, der gerne vil tage Verdensmålene til sig, hvad enten det er i privatlivet eller på arbejdet. Portalen er drevet af Verdens Bedste Nyheder og finansieret af Regeringen.
   
 • Grøn hverdag
  Grøn Hverdag er en landsdækkende forening for mennesker, der vil støtte en udvikling mod et bæredygtigt samfund, en bæredygtig verden. Det vil sige et bedre miljø, større biodiversitet, økologi, vedvarende energi, fossilfri transport, mindre affald, mere genbrug, sundere forbrug, fornuftig udnyttelse af ressourcer og en økonomi der fremmer disse ting.
   
 • OrganicToday
  En grøn netavis.
   
 • Det Fælles Bedste
  Græsrodsnetværk, der afholder årligt nationalt folketræf relateret til omstilling og bæredygtig livsstil.
  Afholdt folketræf i Vejle i maj 2018.

Lokale

 • Omstilling Vejle
  Nyetableret netværk inspireret af det internationale Transition Network, og del af Omstilling Danmark.
   
 • Klimafokus Vejle
  "En gruppe bekymrede borgere", der samles for at finde håb og vej i, hvordan vi kan være med til at påvirke til mindre belastning af kloden. Dette er en side hvor vi samler alle linker og opplysninger om events og klimahandlinger lokalt i Vejle, også gerne sider med inspiration til handling eller gode tips.
   
 • Byhaverne i Vejle
  Dyrk egne palle-bede midt i byen i et lokalt fællesskab.
   
 • Shaping Fair Cities
  Formålet med projektet er at bidrage til at fremme forståelsen af de lokale myndigheders og borgernes forskellige roller og ansvar ift. den omkringliggende verden og for bæredygtig udvikling. Der arbejdes der for at promovere vigtigheden af at ‘lokalisere’ Agenda 2030/FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling gennem kommunale handleplaner. Dette gøres gennem aktiviteter, der skal øge viden og kompetencer ift. at ‘lokalisere’ Agenda 2030 blandt kommunale medarbejdere og politikere, samt ved at øge bevidstheden blandt borgerne om FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling (specielt med fokus på migration/integration og køn/ligestilling). Desuden skal der laves lokale Agenda 2030-planer i de deltagende byer, der beskriver, hvordan man arbejder med bæredygtig udvikling frem mod år 2030.
   
 • DK2020
  Sætter skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau, og understøtter sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. 20 danske kommuner er udvalgt til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere. Kommunerne får gennem projektet teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning. Målet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, med fokus på alle sektorer inden kommunernes geografiske område, der definerer hvordan de medvirkende kommuner opnår reduktioner i udledning af drivhusgasser, der lever op til målsætningen i Parisaftalen.

Undervisning

 • Verdensmålene.dk
  Digitalt læringssite udviklet af UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Målrettet ungdomsuddannelserne.
   
 • Sustainable.dk
  Digitalt undervisningsmateriale om klima og bæredygtighed til ungdomsuddannelserne. Udgives af Danmarks grønne tænketank CONCITO/Klimaambassaden og Grøn Vision (DTU) med støtte fra Fonden Roskilde Festival samt Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler. Temaet 'Det Globale Syd' er udarbejdet med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.
   
 • Sustainable.dk/folkeskole
  Undervisningsmateriale om klima og bæredygtighed til folkeskolens udskoling. Udviklet af CONCITO/Klimaambassaden med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.
   
 • Verdens bedste nyheders skolesite
  Verdens Bedste Nyheders skolesite, oprindeligt udviklet til Mediekonkurrencen 2018 for danske skoleklasser.
   
 • Verdenstimen.dk
  Verdenstimen.dk samler det bedste undervisnings­materiale om verden og Verdensmålene, og giver lærere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser mulighed for at give deres undervisning globalt perspektiv.
   
 • Go-goals.org
  Brætspil målrettet børn/unge, hvor man lærer om verdensmålene ved at spille.
   
 • Astra*
  National naturfagscenter i Danmark. Der er bl.a. en god oversigt over verdensmålsrelaterede undervisningsressourcer, en oversigt over didaktik-ressourcer relateret til verdensmålene, og en håndbog i undervisning i bæredygtig udvikling.
   
 • Hele verden i skole
  Global Campaign for Education (GCE) er en international kampagne, hvor Oxfam IBIS og Red Barnet arrangerer den danske del, Hele Verden i Skole. Hvert år deltager mere end 8 millioner børn i mere end 100 lande. Verdens ledere blev i 2015 enige om at forpligte sig til at sikre alle børn en god skolegang inden 2030. Gode animationsfilm m.m. om verdensmålene.
   
 • World’s largest lesson
  Stor samling af undervisnings- og formidlingsressourcer. Et Project Everyone site. Project Everyone er en non-profit organisation, der samarbejder med FN om at skabe og udbrede kendskabet til Global Goals kampagnen.
   
 • Vejle Bibliotek: Verdensmåls skoletilbud på Google Sites 
  Skoletilbud til mellemtrinnet om FNs Verdensmål. 

Forskningscentre (udvalgte)