Tema Kvindekamp og kønsroller

Her har vi samlet en række sider om kvindekamp og kønsroller.

Kvinders historie (Vejle Bibliotek, 11.6.2015)
Et historisk overblik og gode bud på bøger, film og hjemmesider, der kan gøre dig klog på kvindernes historie og om kampen for valgret og ligestilling.
Inspirationsside for studerende med litteraturhenvisninger. 

Kvindelitteratur (Vejle Bibliotek, 8.3.2018)
Skønlitteratur skrevet af kvinder for kvinder om kvinder.

Ny feministisk litteratur (Vejle Bibliotek, 9.3.2021)
Historisk perspektiv og nye tendenser.

Ny feministisk litteratur (Litteratursiden, 30.12.2020)
Temaside på Litteratursiden.

Kvindernes kamp (Litteratursiden 8.3.2021)
Temaside på Litteratursiden med nye udgivelser hvor debatten om ligestilling mellem kønnene kører på højtryk, samt Birgitte Possings artikel om det kønsskæve Danmark Sprog kan  virke som bittesmaa dråber arsenik

Feminististiske tegneserier og graphic novels (Litteratursiden 10.11.2020)
Temaside på Litteratursiden.

Kvindekamp og kvindeskæbner (Vejle Bibliotek, 8.3.2021)
Film om kvinder på Filmstriben.

Det Kgl. Biblioteks fagside om kønsforskning (Det Kgl. Bibliotek, opdateres løbende)
På fagsiden finder du oversigter og links til nogle af de vigtigste introduktioner til kønsforskningens teorier og metoder, til kernetidsskrifter og databaser. Derudover kan du finde links til kildemateriale og fortællinger om de danske og nordiske kvindebevægelser og links til international kønsstatistik og ligestillingspolitik. 

Det Kgl. Biblioteks fagside om Rødstrømpebevægelsen (Det Kgl. Bibliotek, opdateres løbende)
Fagsiden henvender sig til alle interesserede og kan bruges i forbindelse med opgaveskrivning og forskning, som feministisk inspiration eller til en tur ned ad memory lane.
Intro her: https://www.kb.dk/inspiration/roedstroemper

Faktalinks oversigtsside 'Sexisme og ligestilling' (Faktalink, 2020)
Med links til diverse emnesider på Faktalink.


Flere gode links:

Sex & Samfund
Sex & Samfund arbejder for en verden, hvor alle har ret til at bestemme over deres egen krop og seksualitet. Foreningen er stiftet i 1956 med sekretariat og klinik i København, arbejder både i Danmark og internationalt og er en ikke-kommerciel forening uden partipolitisk tilknytning.

KVINFO
KVINFO er et dansk nationalt videnscenter, hvis opgave det er at formidle forskning om køn, ligestilling og etnicitet. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet med egen bestyrelse.

KØN - Gender Museum Denmark
KØN - Gender Museum Denmark (tidligere Kvindemuseet i Danmark) er et er et statsanerkendt, landsdækkende specialmuseum med fokus på kønnenes kulturhistorie, kønsproblematikker, ligestilling, krop og seksualitet. 

Danner
Danner er en privat organisation, der arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn. Organisationen driver Dannerhuset i Kbh. (tidligere Grevinde Danner Stiftelsen), landets ældste og største rådgivnings- og krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn, et videncenter og projektafdeling og et ledelsessekretariat, der dokumenterer og formidler viden og fakta om vold i nære relationer.

Dansk Kvindesamfund
Dansk Kvindesamfund har eksisteret siden 1871 og er den ældste kvindeorganisation i Danmark. Dansk Kvindesamfund er en NGO (non-governmental organization), der kæmper for at sikre, at ligestilling mellem kønnene konstant er på den politiske dagsorden. 

Kvinderådet
Kvinderådet er en paraplyorganisation for over 40 forskellige samfundsorganisationer, der sammen arbejder for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår med det formål at fremme ligestilling, nationalt og internationalt.

Aktive Kvinder i Danmark
Aktive Kvinder i Danmark er en forening, der ønsker at forbedre vilkårene for kvinder i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1917, under navnet De Danske Husmoderforeninger. Foreningen er fuldstændigt politisk uafhængigt.

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, KILFF, er en international organisation stiftet i 1915. Ligaen er tværpolitisk, med en klar antiracistisk holdning, og hovedformålet er at hindre krig og opretholde verdensfreden. Ligaen arbejder også mod undertrykkelse af kvinder og for styrkelse af menneskerettighederne.

Verdens kvinder i Danmark
Verdens kvinder i Danmark er en forening med formålet at fremme ligestilling og kontakten mellem kvinder i hele verden. Verdens kvinder i Danmark har som mål at hjælpe integrationen af indvandrerkvinder i det danske samfund, at udvide kontakten mellem danske kvinder og kvinde og kvindeorganisationer i de tidligere sovjetrepublikker i Centralasien og Kaukasus, at styrke en positiv offentlig holdning til integrationsproblemer og at skabe og styrke et positivt image af indvandrerkvinder.

Inner Wheel Danmark
Inner Wheel er en verdensomspændende kvindeorganisation, der har til formål at fremme international forståelse, og tilbyder et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde efter eget valg.

UN Women 
UN Women (FNs Kvindeorganisation) er FNs centrale organ for ligestilling og forbedring af kvinders tilværelse. Hovedvirksomheden inden for UN Women er rettet imod formulering og vedtagelse af normer og standarder vedrørende ligestilling og forbedring af kvinders vilkår.