Kopiering og ophavsret

Må man kopiere et kapitel fra en bog eller downloade en artikel? På denne side kan du finde de gældende regler for kopiering af trykte og digitale materialer.

Trykt materiale

Bøger, tidsskrifter og aviser

 • Det er tilladt at fotokopiere korte afsnit af bøger og af artikler i tidsskrifter og aviser til eget brug / brug i egen husstand.
 • Det er ikke tilladt at skanne en digital kopi = indskanne afsnit af bøger og artikler, og videresende kopien pr. mail eller sms. 
 • Det er tilladt at fotokopiere på kopimaskiner, der er stillet til rådighed på biblioteker og andre offentlige institutioner, da de ikke er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.

  Noder

  • Det er ikke tilladt at benytte fotokopimaskiner på biblioteket til at tage fotokopier af noder eller til at skanne noder til digitale kopier.

  Digitale medier

  CD’er, CD-rom'er og DVD'er

  • Det er ikke tilladt at kopiere cd’er, cd-rom'er eller dvd'er lånt på biblioteket. 
  • Det er ikke tilladt at anvende bibliotekets pc'er til kopiering af musik, lydbøger, film eller spil.

  Onlineressourcer

  • Det er tilladt at printe og downloade artikler fra online tidsskrifter til eget brug.
  • Det er ikke tilladt at videresende materiale, du selv har downloadet eller er blevet blevet downloadet og sendt til dig, eller som du har modtaget i elektronisk form fra andre biblioteker.
  • Det er tilladt at printe og downloade bøger fra OECD og danske statslige udgivere.
  • Det er kun tilladt at printe max. 60 sider fra Ebrary. Det er ikke tilladt at downloade fra Ebrary.
  • På Infomedia er det ikke tilladt at at printe og downloade fra Dagbladet Børsen.
  • Nogle databaser kun benyttes på biblioteket på grund af licensvilkår. Det er ikke tilladt at printe eller lave digitale kopier fra disse betalingsdatabaser.

  Mere om ophavsret

  I kort form: www.infokiosk.dk
  Specifikt for de enkelte områder: Kulturministeriets hjemmeside.
  Hele loven: Lov om ophavsret