WIFI og pc'er

Vejle Bibliotekerne tilbyder gratis internet og stiller pc'er til rådighed, som du kan bruge både i den betjente og selvbetjente åbningstid.

WIFI

Du kan gå på nettet med din mobil, tablet eller bærbare pc på alle vores biblioteker. Netværket, du skal bruge, hedder enten BibHotSpot eller Bibspot afhængigt af, hvilket bibliotek du befinder dig på. Det er et åbent netværk, som du kan komme på uden adgangskode.

Forholdsregler ved brug af et offentligt netværk

Da netværket er offentligt og åbent, bør du tage nogle forholdsregler. Vi anbefaler følgende:

 • Slå alle former for internetdeling fra, som f.eks. deling af mapper og filer (i Windows gøres dette i kontrolpanelet under netværksindstillinger)
 • Sørg for, at din firewall er slået til. Dette gælder især for enheder med Windows.
 • Brug altid https:// i browseren - specielt hvis du sender personfølsommme oplysninger som CPR, brugernavne eller adgangskoder.
  Du kan se, om en hjemmeside bruger https:// ved at kigge efter den grønne lås i browserens adressefelt. Hvis det ikke er muligt at anvende https:// på en side, og du skal sende private oplysninger, anbefaler vi på det kraftigste, at du venter med at gøre det.
 • Sørg for at vælge "Offentligt netværk" i den dialogboks, der kommer frem i Windows, når du lige har forbundet til WIFI-netværket.

Adgang til digitale medier

Ved at bruge vores netværk i stedet for dit eget mobile netværk, får du også direkte adgang til alle vores digitale medier. Dette gælder for alle besøgende, uanset om du er borger i Vejle Kommune.

Du kan finde vores digitale medier, når du søger her på hjemmesiden eller under menupunktet Digitalt.

Se alle vores digitale tilbud.

Brug af publikums pc'er

Bibliotekets pc’er og kopimaskine/printer er selvbetjente. Ved tekniske problemer er du velkommen til at henvende dig til personalet i den betjente åbningstid. Har du brug for mere hjælp, fx til programmer, dokumenter og billeder, henviser vi til vores IT-værksted, 'Spørg om IT', som er åbent hver torsdag kl. 10-12.

Alle pc'er har installeret "Open Office", som har et word-kompatibelt program. En enkelt pc i forhallen i Vejle har den fulde Office-pakke.

Da pc'erne er offentlige og tilgængelig for alle, skal du altid være opmærksom og huske at:

 • Beskytte og bruge dine adgangskoder og dit MitID med omtanke
 • Slette din brugerhistorik og lukke browseren efter brug
 • Logge helt af computeren, inden du forlader den ved at dobbeltklik på det røde ikon på skrivebordet.

Kontakt personalet, hvis du har mistanke om, at der er sket modifikation af udstyret, fx tastaturet eller musen.

Retningslinjer for brug af WIFI og pc’er

 • Du må ikke bruge pc’erne til at finde websider med pornografisk, racistisk eller andet anstødeligt indhold.
 • Du må ikke bruge pc’erne til ulovlige formål som f.eks. afsendelse af anonyme og/eller chikanerende mails, børnepornografi, hacking, piratkopiering eller anden ulovlig kopiering.
 • Du må ikke være til gene for de andre brugere ved at støje eller larme.
 • Det er dit eget ansvar at overholde ophavsretsreglerne ved download og kopiering af programmer og dokumenter.
 • Det er forældre eller værger, der har ansvaret for at vejlede børn - herunder at sætte indholdsmæssige begrænsninger på brug af internettet.

Læs mere om vores internetpoltik og sanktioner ved misbrug under 'Reglement og gebyrer'.
Læs mere om ophavsret under 'Kopiering og ophavsret'.