Fælles Læsning

Højtlæsning og samtale. Det er grundelementerne i bibliotekets tilbud "Fælles Læsning".

Ved Fælles Læsning læser en bibliotekar en tekst højt. Alle deltagere får teksten udleveret på tryk og kan således selv læse med. Bibliotekaren laver stop i højtlæsningen og gruppen samtaler ud fra teksten, som kan være en novelle, et digt eller et essay. 

Det kræver ingen forudsætninger at være med! Kun at du har lyst til at møde andre og tale sammen. Og der er ingen "lektier", da de tekster, vi taler ud fra, bliver læst højt af bibliotekaren. Det er også egnet for dig, der har svært ved at læse, eller svært ved at koncentrere dig.

Det at snakke ud fra en tekst giver nogle andre, men gode samtaler. Teksten kan få os til at erindre noget, vi egentlig havde glemt. Teksten kan få os til at tale om emner, vi ellers ikke ville komme i tanke om at debattere.  Vi lærer hinanden at kende på en anden måde. 

Det er gratis at deltage. 

Hold på Vejle Bibliotek 2024

I foråret 2024 har vi to hold:
Et, der mødes tirsdag formiddage kl. 10-11.30: 20/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4 og 30/4 OBS! Ingen ledige pladser
Et, der mødes torsdag eftermiddage kl. 13-14.30: 8/2, 22/2, 7/3, 21/3, 4/4 og 18/4 OBS! Ingen ledige pladser
 

Spørgsmål? Kontakt Else Zakarias på mail, ez@vejlebib.dk, eller telefon, 40 42 87 68.
 

Hold på Nørremarken

Vi mødes i NC10 (Nørremark Center 10) fredage kl. 10.
Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig til Lis Kjelsmark Gregersen på mail, likjg@vejlebib.dk, eller telfon, 23 67 62 52.

Bestil en Fælles Læsning

Er I en gruppe, der gerne vil prøve Fælles Læsning? En selvhjælpsgruppe? Et team på arbejdet? En læseklub? En gruppe i et boligområde? En seniorklub?

Fælles Læsning er egnet til en gruppe på 6-12 personer.

Kontakt Bibliotekar Lene Henriksen på mail, lehen@vejlebib.dk, eller telefon, 40 42 92 38, eller Else Zakarias på mail, ez@vejlebib.dk, eller telefon, 40 42 87 68.

Tidligere deltagere har udtalt:

"Det er kvalitetstid at være med til Fælles Læsning"
"Det er næsten meditativt at få læst højt"
"Det er dejligt, at der ikke er nogen facitliste, når vi snakker om teksterne. Alle kan bidrage med noget"
"Det er en god appetitvækker til læsning. Jeg har fået lyst til at læse mere af de forfattere, vi har læst til Fælles Læsning"
"Vekslingen mellem højtlæsning og samtale gør, at jeg beholder koncentrationen. Det bliver aldrig kedeligt!"
"Jeg er blevet en mere omhyggelig og dermed bedre læser. Jeg ser flere nuancer i teksterne efter at have deltaget i Fælles Læsning"
"Det er dejligt, at jeg ikke behøver forberede mig, før jeg møder op. Det betyder også, at vi mødes med de samme forudsætninger, alle er mere lige her"
"Jeg lærer en masse om mine omgivelser og mine medmennesker"
"Vi har haft nogle meget inspirerende samtaler i en respektfuld og rummelig atmosfære"
"Det er dejligt at udveksle viden, anekdoter, traditioner: Jeg bliver beriget!"
"Teksterne og samtalerne dukker op i mine tanker igen og igen"
"Jeg glæder mig altid til næste gang!" 
"Jeg var ude for en ulykke og fik en hjerneskade. Det hjalp min genoptræning at deltage i Fælles Læsning"
"Jeg er tilflytter og har fundet sammen med andre til Fælles Læsning"
"Jeg flyttede til Danmark for 4 år siden og bruger Fælles Læsning til at forbedre mit danske sprog"
"Fælles Læsning har ændret mine læsevaner. Før "fræsede" jeg gennem en bog, når jeg læste, nu læser jeg langsommere, nyder sproget og stopper ofte op for at reflektere over, det jeg læser. Jeg er blevet en mere koncentreret læser og får meget mere ud af det, jeg læser"
"Fælles Læsning er som mindfulness for mig. Jeg kan lukke mit tankemylder ude"