Lektørudtalelse

Forfatter: Anny Skov Madsen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Dette storslåede værk om Roskilde Domkirkes historie henvender sig til både den kyndige læser med faglige referencer såvel som den nysgerrige læser eller turist, der er åben over for en alsidig fortælling om kirke- og kunsthistorie

Beskrivelse

Roskilde Domkirke i sin nuværende form blev påbegyndt o. år 1200 af biskop Absalon. Den blev bygget med teglsten og påbegyndt i romansk stil, men det blev senere ændret til gotisk stil efter fransk inspiration. Kirken fik tidligt status som kongelig gravkirke og blev et magtcentrum for både stat og kirke. I 1995 blev domkirken udnævnt som verdensarvssted. Den kyndige forfatter, der er dr.phil. i kunsthistorie og seniorforsker på Nationalmuseet, tager os med på en mere end 800 års lang rejse. Hun gennemgår og fortolker de mange tilbygninger, gravmælerne, sarkofagerne, kalkmalerierne, altertavlen, orglet og de helt unikke udsmykninger samt symbolværdierne bag det hele. Alt er skabt af hver sin tids ypperste mestre, arkitekter, håndværkere og kunstnere. Mange fotos og tegninger. Kilder og navneregistre

Sammenligning

Roskilde Domkirke, 2003 er også en god historisk gennemgang af kirken. Fra tekst til tegn, 2010 er om Peter Brandes udsmykninger. A. Bolvig har skrevet Altertavlen i Roskilde Domkirke, 1997

Samlet konklusion

Som kirken er monumental, er bogen det også, gennemarbejdet og levende fortalt, så det samlet set både bliver danmarks-, kirke,- arkitektur- og kunsthistorie. De mange fine fotos og tegninger ledsager teksten, så læseren selv er med hele vejen