Firma- og institutionslånerkort

Få et lånerkort til dit firma eller institution
 

Hvis dit firma eller institution låner materialer på bibliotekerne, kan I få udstedt et lånerkort i firmaets/institutionens navn.

Firmaets/institutionens leder står som ansvarlig for det, der bliver lånt på kortet og eventuelle reserveringer og hjemkaldelser sendes til lederen.

Firmaets/institutionens leder udfylder og underskriver en blanket. Vi udsteder et lånerkort og lederen vælger en pinkode.

Hvis en anden medarbejder i firmaet/institutionen skal låne på kortet, skal vedkommende medbringe lånerkortet og kende pinkoden.

Hent blanketten her