Digital Artikelservice logo

Digital Artikelservice

Adgang
hjemmefra
Digital Artikelservice giver dig nemt og hurtigt artikler fra fysiske tidsskrifter, der ikke findes på nettet.

Du får digitaliserede artikler fra trykte danske tidsskrifter på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus leveret direkte til din mail.

Dvs. artikler fra de over 40.000 forskellige fysiske tidsskrifter, som Det Kgl. Bibliotek rummer. Det er både specialiserede fagtidsskrifter, men også populære tidsskrifter som f.eks. mad- og motionsmagasiner

Er du studerende, forsker eller menigmand vil Digital artikelservice være en gevinst for dig, og er du i tidspres, er servicen oplagt at bruge.
For leveringstiden er på få minutter for artikler, som allerede er scannede, imens “nybestilte” artikler (dvs. artikler, som ikke tidligere har været bestilt) scannes og sendes til dig i løbet af maksimalt 24 timer på hverdage.

En stor del af de bestilte artikler kan leveres øjeblikkeligt, og antallet af scannede artikler øges over tid.

Sådan gør du:

Et stort antal af de artikler, som du kan søge frem, ligger i forvejen online på nettet, så du kan læse dem direkte fra bibliotekets hjemmeside.
Det gør du med 'Se online'-knappen i højre side, der linker til en artikel.

Se online knappen

Det nye er, at du nu også kan få leveret artikler fra fysiske tidsskrifter, der ikke ligger på nettet. Artiklerne er (eller bliver) digitaliserede på Det Kgl. Bibliotek og ved bestilling sendt til din mail.
Det kræver blot, at du er borger i Vejle Kommune, har en email-adresse og er logget ind på hjemmesiden.
Du bestiller en artikel med 'Bestil digital kopi'-knappen.

Bestil digital kopi knappen
 

Digital artikelservice via bibliotek.dk

Du kan som tidligere stadig vælge at bestille artikler via bibliotek.dk, hvor du også hurtigt får en elektronisk kopi af artiklen sendt direkte til din mail. Leveringstiden er her 5 minutter, hvis artiklen allerede er indscannet på Det Kgl. Bibliotek, og længere, hvis artiklen ikke er scannet i forvejen.

  • Du skal være låner på Vejle Bibliotekerne, have en e-mailadresse og have valgt Vejle Bibliotekerne som favoritbibliotek på bibliotek.dk - dette gør du under "Min side"

Sådan bruger du Digital artikelservice i bibliotek.dk:

  1. Klik ind på artikelsøgning i bibliotek.dk og søg
  2. Klik på 'Vælg og bestil' og 'Bestil' på den ønskede artikel
  3. I popup-vinduet vil det fremgå med rød skrift, hvis artiklen kan leveres digitalt: 'Bestil kopi (digital eller printet'
  4. Log herefter ind på bibliotek.dk eller opret en bruger på siden, hvis ikke du har en profil
  5. Afslut bestillingen med 'Bestil kopi'. Artiklen leveres på få minutter til din angivne mailadresse som et link, hvorfra du kan downloade den i PDF-format

Se mere: