Privatlivs- og persondatapolitik

I denne politik beskrives, hvordan Vejle Bibliotekerne (herefter ”Vejle Bibliotekerne” eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger os digitalt på vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden, samt når du opholder dig på en af Vejle Bibliotekernes adresser eller betjeningssteder og anvender de forskellige services og funktioner, som vi udbyder.

1. Indsamling af personoplysninger

I forbindelse med besøg på Vejle Bibliotekernes internetdomæner og web-tjenester, herunder men ikke begrænset til vejlebib.dk, indsamles der oplysninger i cookies. Det drejer sig om følgende oplysninger, som fremkommer i dit elektroniske spor på hjemmesiden: hvilke sider du besøger, hvilken browser du anvender, den IP-adresse du anvender og evt. brugernavn, som du logger ind med på den server du bruger.  

I forbindelse med fysisk besøg på bibliotekets adresser og betjeningssteder indsamles der oplysninger i forbindelse med videoovervågning af sikkerhedsmæssige hensyn og i overensstemmelse med lov om tv-overvågning, samt fotos og/eller video ved arrangementer på biblioteket.

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner eller gøre brug af vores fysiske materialer og deltage i arrangementer. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed).

Indsamling ved brugeroprettelse som låner
Hvis du ønsker at blive oprettet som bruger ved Vejle Bibliotekerne har vi behov for visse personoplysninger for at kunne varetage biblioteksopgaven, som fastsat i Biblioteksloven. Det drejer sig om navn, adresse, e-mail -adresse, telefon/mobil-nummer og CPR nr. Registreringen sker i bibliotekssystemet Cicero. Dine oplysninger bruges også til indgangskontrol, hvis du benytter dig af selvbetjent åbningstid.

Se også: Sådan bruger vi dine oplysninger i bibliotekssystemet

Indsamling ved benyttelse af bibliotekets fysiske og digitale ressourcer
Hvis du låner materialer eller anvender e-ressourcer, registreres dette i din låner-profil. Oplysningerne anvendes til drift af biblioteket og slettes efter faste retningslinjer i henhold til bilbiotekslovens bestemmelser. Vejle Bibliotekerne har derudover en række digitale adgange, som kan tilgås af enkeltpersoner i henhold til licens med tredjeparter. Vi registrerer og videregiver oplysninger om din brug af sådanne digitale samlinger i henhold til de afrapporteringskrav, som de relevante tredjeparter har opstillet og til drift af samlingerne.

Indsamling til abonnement på nyhedsbreve
Hvis du ønsker at abonnere på nyhedsbreve fra Vejle Bibliotekerne beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og din e-mail adresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål. Nogle gange anvender vi tredjeparter til fremsendelse af nyhedsbreve og sådanne tredjeparter vil alene få overladt dine personoplysninger som databehandler for Vejle Bibliotekerne.

Indsamling til abonnement på sms i forbindelse med bogbussen og arrangementer
Hvis du ønsker at abonnere på sms når bogbussen kører eller når der er et arrangement, beder vi om samtykke til behandling af dit mobilnummer. Oplysningen bruges ikke til andet. Nogle gange anvender vi tredjeparter til fremsendelse af sms og sådanne tredjeparter vil alene få overladt dit mobilnummer som databehandler for Vejle Bibliotekerne.

Indsamling til medlemskab af arrangementsklubben
Hvis du ønsker et medlemskab til bibliotekets arrangementsklub beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og din e-mail adresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål.

Indsamling ved køb af billetter og/eller tilmelding til arrangementer
Hvis du ønsker at deltage i betalingsarrangementer og nogle gratisarrangementer på Vejle Bibliotekerne, behandles personoplysninger som led i købskontrakten, herunder dit navn, din e-mail adresse, telefon/mobil-nummer, adresse og betalingsform. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål og slettes automatisk. Nogle gange anvender vi tredjeparter som databehandlere, og disse vil alene få overladt dine personoplysninger som databehandler for Vejle Bibliotekerne. I forbindelse med betaling videregiver vi personoplysninger til tredjeparter som er nødvendige for at betalingen gennemføres.

Indsamling ved brugerundersøgelser
Hvis du ønsker at deltage i en brugerundersøgelse ved Vejle Bibliotekerne beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og din e-mail adresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål og anonymiseres efter analyse af den konkrete undersøgelse. Nogle gange anvender vi tredjeparter som databehandlere og disse vil alene få overladt dine personoplysninger som databehandler for Vejle Bibliotekerne.

Indsamling af personoplysninger ved TV-overvågning
Hvis du opholder dig på Vejle Bibliotekernes adresser og betjeningssteder indsamles der personoplysninger i form af TV-overvågning. Denne overvågning foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Lov om TV-overvågning.

Fotografering og optagelser
Vi tager nogle gange billeder og videoer på Vejle Bibliotekernes adresser og betjeningssteder samt i forbindelse med vores arrangementer, og du kan derfor indgå i billeder og videoer hvis du opholder disse steder

Cookies
Vi bruger cookies på vores web tjenester.

Læs mere om vores brug af cookies.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside og/eller brugerservices, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside eller de services som Vejle Bibliotekerne i øvrigt tilbyder.

4. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

5. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

6. Ændringer af privatlivs- og persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

7. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Vejle Bibliotekerne
Willy Sørensens Plads 1
7100 Vejle
Telefon: (+45) 76813200
E-mail: vejlebib@vejlebib.dk

For yderligere spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, kan du også kontakte Vejle Kommunes Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C.
Telefonnummer: 72 27 30 02
E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/vejle

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.