Gebyrer og takster

Her kan du få overblik over, hvad du skal betale, hvis du afleverer for sent, eller hvis du mister eller beskadiger bibliotekets materialer.

Gebyrer

Overskredet lånetid:   Voksne og unge fra 14 år:   Børn 0-13 år:  
1-7 dage 20 kr. 10 kr.
8-14 dage 75 kr. 25 kr.
15-42 dage 120 kr. 50 kr.
43- 230 kr. 120 kr.

 

Overskrider du lånetiden, skal du betale gebyr efter gældende takst.

Gebyret beregnes efter udlånsdatoen og er ikke afhængigt af antallet af lånte materialer. Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • dine lån har forskellige afleveringsdatoer
  • dine materialer ikke er lånt samtidig - også selvom du har fornyet lånetiden, så de har samme afleveringsdato
  • du afleverer materialer med samme afleveringsfrist på forskellige datoer.

Hold styr på dine udlåns- og afleveringsdatoer

Har du svært ved at huske at få afleveret til tiden, kan du få en påmindelse via sms eller e-mail tre dage før, du skal aflevere. Denne service er gratis, og det sker helt automatisk, hvis dit mobilnummer og/eller din e-mailadresse er registreret i vores system.

Læs mere om påmindelser under 'Brug af biblioteket'.

Erstatningspriser for bortkomne eller beskadigede materialer

Erstatningsprisen vil normalt være materialets aktuelle indkøbspris med et tillæg på 83,00 kr. til klargøring.
Derudover skal du betale det evt. påløbne gebyr.

Hvis vi kan genanskaffe det beskadigede materiale, kan du beholde det, når erstatningsbeløbet er betalt.

Dukker et bortkommet materiale op igen inden for tre måneder, kan du få erstatningsbeløbet refunderet. Henvend dig til personalet på dit lokale bibliotek.

Hvis vi ikke kan finde den reelle indkøbspris, benytter vi følgende standardtakster (priserne er inklusiv klargøring).

Standardpriser

Materiale: Pris:
Bøger 342 kr.
Tegneserier 160 kr.
Noder 342 kr.
CD, LP, MC   212 kr.

 

Der er faste priser på følgende materialer

Lydbøger: pr. bånd eller cd 233 kr.
Tidsskrifter (enkeltnumre) 109 kr.
Tidsskrifter (indbundne årgange)   819 kr.
Bog+bånd/cd 352 kr.

Fast pris for multimedier (dvd, spil og lydbøger), når den aktueller indkøbspris overstiger 600 kr.: 652,00 kr.

Priserne gælder både for voksen- og børnematerialer.

Et flerbindsværk kan kræves fuldstændigt erstattet, selv om kun en del af værket er bortkommet eller beskadiget.

Erstatningspris for manglende udstyr

Pose til cd/dvd m.v. koster 10 kr.

Læs mere om betaling af gebyrer og regninger under 'Brug af biblioteket'