Folketingstidende logo

Folketingstidende

Adgang
hjemmefra
Følg det lovforberedende arbejde i Folketinget.

INDHOLD
Fra folketingsåret 2009-10 publicerer Folketingstidende.dk de elektroniske dokumenter svarende til den tidligere trykte udgave af Folketingstidende. Det betyder samtidig, at det er Folketingstidende.dk, der nu er den autentiske version eller ”originalversionen”.

De dokumenttyper som f.eks. lovforslag med skriftlige fremsættelser, betænkninger, referater af forhandlingerne i salen, der tidligere indgik i det trykte Folketingstidende (Folketingets forhandlinger samt tillæg A-D) findes nu på folketingstidende.dk.

Dertil kommer en række andre dokumenter som aktstykker, forespørgsler, forslag til vedtagelse, redegørelser og lovforslag som optrykt efter 2. behandling. Sidstnævnte er en »arbejdsudgave«, som Folketingets Administration producerer.

Link til en oversigt over de forskellige sektioner af Folketingstidende.dk.

Folketingstidende før 2009-2010
Folketingstidende 1953-2008 er nu tilgængelig i en digitaliseret udgave. I denne version kaldet e-Folketingstidende kan du bladre i de elektroniske bind, printe eller downloade enkelte sider, søge i hvert enkelt bind og slå op på en bestemt side eller spalte.

Der er ikke mulighed for at søge på tværs af bind og årgange – men denne mulighed skulle gerne blive implementeret i løbet af 2019.
Dokumenter fra tidligere år kan enten findes via den trykte udgave af Folketingstiden, via søgning på Folketingets hjemmeside eller i Retsinformation.

Link til dokumenter på Folketingets hjemmeside [fra 2004-05]
Link til Folketingets webarkiv [fra 1985-86 til 2003-04]