En personlighed er gået bort

Randbøl lokalhistories ’grand old man’, Niels Martin Schaiffel-Nielsen, er den 10. august 2020 gået bort, 79 år gammel.
  1.  

"Hal flaget ned".
Sådan lød både kommandoen og N.M. Schaiffel-Nielsens overskrift på sin artikel om den dag, den 30. juni 2003, da Flyvestation Vandel ved nedlæggelsen halede splitflaget ned for sidste gang, og det er fristende at bruge samme udtryk, nu hvor Schaiffel-Nielsen ikke er blandt os mere.

Første gang jeg stiftede bekendtskab med Schaiffel-Nielsen var som stor dreng i begyndelsen af 70’erne, hvor han var begyndt at skrive nogle spændende, små artikler om det tyske luftvåben på Flyvestation Vandel i flyvepladsens lokale tjenestestedsblad ”Guldøksen”. Det var efter et vink fra min daværende historielærer, Fredy Jensen, grundlægger af Vejle Byhistoriske Arkiv, der abonnerede på bladet, og vidste, at emnet, der på tidspunkt var fuldstændigt ubeskrevet, ville interessere mig.
Siden blev det til mange bøger og artikler om dette og hint i Randbøl og omegns historie samt fra det danske luftvåben, flyvestationer og lufttjenesters historie fra Schaiffel-Nielsens flittige hånd.

Niels Martin Schaiffel-Nielsen var gårdmandssøn fra Tarm, men landbruget havde han ikke lyst til. Derimod var historieskrivning lige ham, og allerede i skoletiden i Tarm fik han beskrevet byen, dens historie og vigtige bygninger i et kladdehefte med titlen "Min Hjemstavn".  En dag så han så i Ringkjøbing Amts Dagblad, at flyvevåbnet søgte vejrobservatører, og han meldte sig. Efter en kort tid på Flyvestation Karup søgte han og fik tjenestested på Flyvestation Vandel.

Her sluttede han i 2000 sit arbejdsliv som seniorsergent og leder af Flyvevejrtjenesten - og senere af Afdelingskontoret i Materielafdelingen - efter 42 års tjeneste. Da flyvestationen havde sendt ham på diplomuddannelse på Danmarks Journalisthøjskole blev han som nævnt også redaktør på tjenestestedsbladet ”Guldøksen” og ligeledes på Flyvertaktisk Kommandos interne blad ”FLYNYT”. Efter sin pensionering oprettede og udgav han desuden Flyvehjemmeværnsdistrikt II: ”Luftmeldeposten”.  Schaiffel-Nielsen arbejdede tilmed freelance som fotograf og journalist for Egtved Posten og Billund Ugeavis. 

I 1987 fik han udgivet sin første større bog, ”De tog vore hjem : Flyvestation Vandel 1943-1960”, og mange flere bøger skulle følge efter, hvilket da i 2001 også indbragte ham både Egtved Kommunes Kulturpris og Vejle Kommunes Kulturpris. Se udvalget af bøger under denne artikel.
Læg hertil en mængde artikler om stort og småt i ”Spidsbarren”, den lokalhistoriske årbog for Ådalens Lokalarkiv- og Museumsforeninger i gl. Egtved Kommune, hvor han i mange år var redaktør, samtidig med, at han var formand for museumsforeningen og redaktør af medlemsbladet ”Nyt om Gammelt”.
Overskuddet for af salget af sine bøger donerede han ubeskåret til Randbøl Sogns Museum og han var desuden i høj grad med til at muliggøre finansieringen af RandbøldalMuseet. 

Niels Martin Schaiffel-Nielsen var et menneske, der var uhyre engageret i sit lokalsamfund, også gennem sin deltagelse i bestyrelsesarbejde, bl.a. for Randbøldal Vandværk og Vandel Brugsforening.

Æret være hans minde.

…..

Den 14. august 2020 indvies på Randbøl Sogns Museum i Vandel den permanente udstilling ”Vandel og Flyvestationen 1943-2003”, der er blevet til i samarbejde med Schaiffel-Nielsen med udgangspunkt i hans store viden om flyvestationen og lokalhistorien.
Artikel om udstillingen i Billund Ugeavis.
 

Materialer