Vejle Kunstmuseum
Foto: VejleMuseerne

Lørdag den 17. juni har Vejles museumsbygning 100 års fødselsdag

Kom til fødselsdagsfesten, der er spækket med spændende oplevelser om kunst og historie.

Lørdag er det præcis 100 år siden, at Vejles museumsbygning på Flegborg slog dørene op for første gang, og du er derfor inviteret til fødselsdagfest med gratis lagkage og masser af aktiviteter, både med og uden tilmelding.

Se programmet på VejleMuseernes hjemmeside.

Vejles museumsbygning på Flegborg

I dag huser bygningen (og dens senere tilbygninger) Vejle Kunstmuseum, men for hundrede år siden blev der på det daværende Vejle Museum både udstillet kunst, historie og arkæologi.

Byrådet besluttede allerede i 1914 at bygge et museum, men først i 1923 stod museumsbygningen færdig på Flegborg. Baggrunden var, at den vejlensiske skipper H.H. Hviids datter, frøken Agnes Benteline Hviid, var død ugift uden direkte efterkommere.

I sit testamente havde hun i 1916 skænket grunden på Fkegborg samt penge til byggeriet. Gaven beløb sig til i alt 75.000 kroner, en betydelig sum på den tid. Som betingelse indsatte hun sit ønske om, at der i museet skulle indrettes en stue med hendes indbo. Hvis museet blev nedlagt, skulle bygningen indrettes til fire lejligheder "for agtværdige enlige kvinder", som det hedder i testamentet.

Så langt er det heldigvis aldrig kommet. Frøken Hviids stue ligger nu nedpakket på Center for Bevaring af Kulturarven og Fælles Museumsmagasiner ude på Maribovej, og - sammen med det tidligere bibliotek (fra 1934) - er hele komplekset på Flegborg hjemsted for Vejle Kunstmuseum.

Grundlaget for Vejle Kunstmuseum var etatsråd Christian Eckardts samling, som - udover mønter og oldsager - talte ikke mindre end 2.000 kobberstik og raderinger, der efter hans død i 1899 blev skænket til museet. 
Udover bl.a. en samling dansk guldalderkunst fra den sidste del af 1800-tallet med flere motiver fra Vejle og omegn, rummer museet et vigtigt bidrag, som i 1993 blev erhvervet fra slagtermester Max Wørzner, Viborg.
Wørzner var en af Danmarkshistoriens vigtigste kunstsamlere, da han, som en nær ven med de unge kunstnere, der senere dannede CoBrA, mellem ca. 1937 og 1945 skabte en helt enestående samling af ny og banebrydende kunst. Efter hans død i 1945 tog enke Inger Wørzner samlingen med til sin fødeby Vejle, og ved hendes død i 1993 trådte den testamentariske bestemmelse i kraft; at Vejle Kommune havde forkøbsret til at erhverve samlingen i sin helhed.

Materialer