Institutions- og firmalånerkort

Hvis dit firma eller institution ønsker at låne materialer på bibliotekerne, kan du få udstedt et lånerkort i firmaets/institutionens navn.

Firmaets/institutionens leder står som ansvarlig for det, der bliver lånt på kortet og eventuelle reserveringsmeddelelser, påmindelser og hjemkaldelser sendes til lederen.

Lederen skal udfylde og underskrive en oprettelsesblanket. Vi udsteder et lånerkort, og lederen vælger en pinkode.

Hvis en anden medarbejder i firmaet/institutionen skal låne på kortet, skal vedkommende medbringe lånerkortet og kende pinkoden.

Download og udskriv vores indmeldelsesblanket for institutioner/firmaer (pdf)