Marianne Stidsen: Den nordiske MeToo-revolution 2018 - og dens omkostninger : et essay
  • Bog

Den nordiske MeToo-revolution 2018 - og dens omkostninger : et essay

Analyse af tre MeToo-sager: krænkelseskultur på Københavns Universitet, Det Svenske Akademis sammenbrud og forfatterskolesagen. Det konkluderes, at MeToo vil ændre den moderne demokratiske samfundsordning med puritansk nymoralisme og venstreorienteret autoritær ideologi og bringe retssikkerhed og civilisatoriske principper i fald

Henter beholdningsoplysninger.