Gratis retshjælp

Advokaterne i Vejle tilbyder gratis retshjælp på Vejle Bibliotek

Der er mundtlig retshjælp hver torsdag kl. 17.00-18.00 i lokale 1 på 1. sal.
Indgang via døren til venstre i vindfanget.
OBS: GRATIS RETSHJÆLP ER LUKKET I JULI MÅNED

Du har også mulighed for at få gratis rethjælp hos Trekantområdets Retshjælp.
Der er åbent to gange ugentlig på Vindinggård Ringvej 1, samt hver 14. dag i beboerhuset, Finlandsvej 103 A.
Læs mere om Trekantområdets Retshjælp og åbningstiderne her: http://treretshjaelp.dk/aabningstider/