Thomas P. Hejle, Bernhard Jensen, Svend Methling, Vald. Christensen: Kongen bød : den danske Bondes Frigørelse fra Stavnsbaandet
  • Dvd

Kongen bød : den danske Bondes Frigørelse fra Stavnsbaandet

Gennem historien om den unge bonde Jacob og hans kamp for at få sin egen gård skildres den danske bondes usle kår før Stavnsbåndets løsning og de historiske begivenheder, der gik forud for Christian VII's forordning af 1788, der banede vej for landbrugets nye udviklingsmuligheder

Henter beholdningsoplysninger.