Mette Møller Jeppesen, Henrik Worm Routhe: Projektarbejdet
  • Bog

Projektarbejdet

Grundbog om at skrive projekter om teknologi, som giver faglige og pædagogiske anvisninger på gennemførelsen af det gode projektarbejde. Der tages udgangspunkt i en problemorienteret tilgang, hvor man i idéfasen skal finde og bearbejde et problem, som en given teknologi kan være løsningen på

Henter beholdningsoplysninger.