Kirsti Tveitereid: Sammenheng og kontinuitet : samtaler om overganger i små barns liv
  • Bog

Sammenheng og kontinuitet : samtaler om overganger i små barns liv

Gjennom åtte fagsamtaler med pedagoger og ledere, foreldre og forskere, gir forfatteren et bredt bilde av hva ny forskning viser om sammenheng og kontinuitet i barnehagelivet, og også hvordan nøkkelpersoner i barnehage og hjem får til opplevelse av kontinuitet og sammenheng for barna

Henter beholdningsoplysninger.