Ebbe Nyvold: Den industrialiserede gris
  • Film (net)

Den industrialiserede gris

Af Ebbe Nyvold, (2014)
Kritisk dokumentar om dansk svineproduktion, der viser den udvikling, der hos mange landmænd er sket fra den gammeldags manuelt betonede til moderne automatiserede og funktionsopdelte staldtype. Den viser samtidig karakteristiske faser i en gris' liv fra den fødes til den er slagteklar
Emneord svin svineavl