Lektørudtalelse

Forfatter: Jens Hjøllund

I modsætning til Asger Schnacks antologi LyrikBogen, (1992), som var stramt kronologisk og historisk opbygget, er dette nye udvalg en ren lystvandring gennem dansk poesi fra det 20. århundrede. Som det fremgår af forordet er det alene de tematiske fællestræk som har bestemt bogens komposition, uden at der iøvrigt er redegjort nærmere for, hvori disse tematiske strukturer består. Her blandes gammelt og nyt fra Viggo Stuckenberg til Niels Frank, men når AS hævder at hovedvægten er lagt på nyere tid kan det undre at 90'ernes unge lyrikere med en enkelt undtagelse, (Naja Marie Aidt), ikke er medtaget. Inden for de afstukne rammer er der dog tale om kvalitativt fine og repræsentative tekster, der sagtens kan stå alene uden at støttte sig til kronologi, eller litteraturhistoriske pegefingre. Hver tekst taler for sig selv, men undertiden også i dialog og konfrontation med andre tekster, som når Thøger Larsen optræder side om side med Henrik Have! Her er digte til alle lejligheder og til alle årets dage. Klassikerne og de mindre kendte i en skøn blanding, mem med læselysten og rummeligheden som den røde tråd