Lektørudtalelse

Forfatter: Kresten Søe Christensen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Til mellemøstinteresserede og dokumentar/spændingslæsere

Beskrivelse

En sandfærdig beretning om en ung mand fra Hamas' inderkreds, der fravalgte sin høje status og forkastede den voldelige islamiske terroristiske vej og satte eget liv på spil ved at samarbejde med israelerne for at forpurre terroren. Mosab valgte til sidst at konvertere til kristendommen og åbent fortælle om Hamas' hemmeligheder for at vise verden en vej til fred. Som ældste søn af Sheikh Yousef, en af Hamas' mest populære ledere, støttede den unge Mosab, som nu kalder sig Joseph, først sin far, men blev ud fra sin indsigt i det modbydelige interne palæstinensiske magtspil overbevist om, at det kristne bud om at elske sine fjender var den eneste vej til fred. Beretningen er fint bearbejdet, letlæst og spændende som en agentroman fra først til sidst og giver en yderst tankevækkende desillusionerende øjenåbner mht. mellemøstkonflikten med palæstinenserne som deres egen værste fjende, Arafat og Hamas' manipulation med medierne, deres egoisme, magtbegær, egen berigelse og intense terror, mord og tortur mod og manipulation af svage og udstødte i egen befolkning

Sammenligning

Ligner Nasiri: I hellig krig

Samlet konklusion

En særdeles spændende beretning om en ung mand fra Hamas' inderkreds, som i stedet for volden valgte forsoning, kristendommen og samarbejde med israelerne for at stoppe terroren. Sideløbende fortæller han som vidne på nærmeste hold om Arafat og Hamas' terrorregime, tortur, mord og manipulation mod svage og udstødte i deres eget folk