Lektørudtalelse

Forfatter: Line Hoffgaard

Kort om bogen

Lettilgængelig havebog om at skabe mere vild natur i haven til glæde for fugle og insekter. Anbefales til alle, men især til nybegyndere, udi biodiversitet og vilde haver

Beskrivelse

Ditte Dal Lisbjerg formidler sin interesse for den vilde natur i haven på bloggen vildehaver.dk. Bogen kommer med en række ideer til at skabe mere plads til naturen til gavn for fugle og insekter. Bogens syv overordnede tiltag handler om gift og gødning, danske arter, krat, gamle træer og ved, planter og træer for insekter, lad græsset stå, samt ly og levesteder. Indenfor hvert af de syv tiltag gives der mere konkrete praktiske råd til, hvad man kan gøre. Der er nogle få simple tegninger i bogen. Bagerst er der en række korte afsnit om små haver på fx altaner og i gårdmiljøer, bestøvning, havens nyttedyr, invasive arter, tips til yderligere læsning og oversigter over værtsplanter for sommerfugle og bier

Vurdering

En fin og lettilgængelig lille bog om et aktuelt emne; at få mere vild natur ind i haverne, så insekter og fugle får bedre vilkår. Rådene er praktiske og bogens formidling ukrukket. Bogens få illustrationer understøtter ikke teksten og fungerer mere som illustrativ pynt. Formatet er lille og bogen vil nemt kunne forputte sig på hylden

Andre bøger om samme emne

Andre bøger om vilde haver og biodiversitet er fx Naturhaven, Den uendelige have og Den vilde have