Lektørudtalelse

Forfatter: Kent Skov

Kort om bogen

Fortrinlig digtsamling af den rutinerede lyriker, Peter Laugesen, med både naturdigte og reflekterende tekster. For alle lyrikinteresserede

Beskrivelse

Titlen på Peter Laugesens seneste digtsamling kan delvis tilskrives opholdet i Digterhjemmet på Fanø, klos op af Vadehavet i en af Danmarks luftige yderkanter: "Viberne/jager en rovfugl væk/tre af dem flaksende/rundt om røveren/hen over engens/totte og pytter//De er/på vingerne/dagen lang//". Som en tværgående reference gennem PLs forfatterskab gestaltes også hans livslange referencer til andre digteriske koryfæer

Vurdering

PL er en af Danmarks betydeligste nulevende digtere. Heller ikke her, er et eneste ord overflødigt. Læseren vil føle sig mødt af digtenes direkte intense tale i en vekslen mellem natur, eksistens og en vedvarende refleksion, hvor flere digte er inspireret af den særlige lokalitet. Andre digte bærer tematikker, drømme og spørgsmål med fra tidligere digteriske tilgange i nogle af de mere indforståede og indfoldede digte, fx om Joyce og hans "uoversættelige" værk Finnegans wake: "Her henne i Hotel Suisse/begyndte James Joyce/at skrive Finnegans Wake/i 1922(...)Frem og tilbage/ingen steder hen/ingen steder fra/i den tindrende sol/på det blå hav/Er der alligevel/en fortvivlelse i vinden?/En manglende tro på/at fremtiden kan blive bedre?". Man aner nye aspekter på tidligere inspirationer. Himmelsk!

Andre bøger om samme emne

PL er i kategori med Søren Ulrich Thomsen og Henrik Norbrandt. Det vil sige på internationalt niveau