Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Bræmer

Kort om bogen

En fortælling om fem uledsagede flygtningebørns skæbne og de systemer og procedurer, de gennemgår efter ankomsten til Danmark. Primært for folk, der arbejder professionelt med området og politikere

Beskrivelse

Forfatteren har været personlig repræsentant og støtte for uledsagede flygtningebørn efter ankomsten til Danmark. Han beskriver fem afghanske børns historie, dels deres baggrund for flugten, dels deres vej gennem et kompliceret og usikkerhedsskabende system og sluttelig deres videre skæbne i livet. Flere af dem forsvinder sporløst ud af Danmark og lever formodentlig illegalt i Europa. Midtvejs får vi et faktuelt historisk rids af Afghanistan og dermed den virkelighed, de kommer fra. Udlændingeloven og de skiftende regelsæt på området flettes ind mellem de personlige fortællinger

Vurdering

Drengenes skæbner beskrives neutralt, men forfatterens holdning til udlændingepolitikken og den usikkerhed, som der skabes hos dem, træder tydeligt frem. De mange indviklede instanser, sprogbarrierer, krav til drengenes hukommelse om de faktuelle begivenheder efter selv mange år, og bekymringerne og sorgen over resten af familiens skæbne er forståeligt nok ubærlige for de unge mænd. Forfatterens indignation og frustration træder tydeligt frem i teksten, og gør den til et debatindlæg i asyl- og flygtningespørgsmålet

Andre bøger om samme emne

Kan bedst sammenlignes med De uledsagedes bog, hvor børnene selv får stemmer og som er langt mere personlig. Til gengæld får man i den aktuelle bog mere at vide om de procedurer, de må gennemgå