Lektørudtalelse

Forfatter: Karsten Boll

Kort om bogen

Hvornår var jernalderen? Hvordan lavede man jern, og hvorfor var det godt til værktøj og våben? Hvordan levede folk dengang. Det kan du læse om i denne bog i serien "Små fakta". For 8-10 år

Beskrivelse

Først tidsfæstes jernalderens start. Dernæst beskrives forskellige fund af værktøj, våben og smykker. Med tegninger vises, hvordan man brugte de forskellige ting. Så følger afsnit med forskellige bygninger samt hvordan man levede og festede. Der er eksempler på tøj og smykker, og der vises fund fra hele Europa - herunder to danske med Gundestrupkarret og Tollundmanden. Der er afsnit om begravelser og om forsvar af de områder, man besad. Forrest har bogen indholdsfortegnelse og bagest er der ordliste, henvisninger til andre materialer om emnet, samt stikordsregister. Tekstens sværhed er lix 16,6

Vurdering

Der er et fint samspil mellem tekst og tegninger/fotos. Bogen handler om Jernalderen i Europa og ikke kun i Danmark. I Danmark startede Jernalderen ca. 500 år senere end andre steder i Europa

Andre bøger om samme emne

For samme aldersgruppe findes Jernalderen i serien "De små fagbøger, som har mere fokus på danske forhold. Det samme har Offermosen