Lektørudtalelse

Forfatter: Martin Jørgensen

Kort om bogen

Grundlæggende HTML-undervisningsbog, der kommer omkring de basale byggesten i hjemmesideopbygning. Et grundigt selvstudie for begynderudvikleren

Beskrivelse

HTLM og CSS er de grundlæggende byggesten i hjemmesiders opbygning. HTML er hvor strukturen og indholdet defineres. CSS er der HTML'en designes og udsmykkes. Bogen her tager fat i en helt basal gennemgang af hvad HTML og CSS er, samt hvordan de to komponenter er opbygget, og hvilke parametre der er tilgængelige samt deres muligheder. Her gennemgås fx strukturering, layout og menumuligheder på en hjemmeside. Følger man bogens eksempler, laver man gennem bogens kapitler sin egen hjemmeside. Bogens materiale kræver ingen forhåndskendskab og kan suppleres med eksempler fra bogens tilhørende hjemmeside. Der afsluttes med et praktisk indeks over HTML-attributter og CSS-egenskaber

Vurdering

At kunne forstå og skrive hjemmesidekode har fået en genopblomstring, i en tid hvor programmering kommer på skoleskemaet og kodning er en ting, man kan gå til i fritiden. Der findes mange online bud på HTLM-kurser, og der findes et væld af software, der overflødiggør HTML som et håndværk. Når det er sagt, danner denne bog stadig et fint forståelsesgrundlag, for internettets grundlæggende sprog som et regulært håndværk. Bogen fungerer fint som selvstudie eller som undervisningsmateriale

Andre bøger om samme emne

De seneste år er der ikke udgivet meget om emnet. En titel som HTML5 og CSS3 minder om, men har et mindre omfang