Lektørudtalelse

Forfatter: Gyde Neergaard

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

TV-journalisten Jørgen Flindt Pedersen baserer sin bog på flere ophold i USA, deriblandt et år som korrespondent for DR. Hans erklærede mål er at bedømme landet udfra de revolutionære idealer,hvis 200-års jubilæum nationen i år fejrer. Forfatteren kommer hele kompasset rundt: Dyrkelsen af fortiden, begreberne revolution og uafhængighed, det politiske system, de store selskaber, TheAmerican Way of Life (herunder minoritetsgrupperne), fremtidsperspektiverne. Han har interviewet såvel fremtrædende personligheder som almindelige familier med vidt forskellig baggrund.Forfatterens holdning er kritisk men nuanceret, baseret som den er på et indgående kendskab til forholdene. Mange fremragende fotos. Kort over USA og New York. Uafhængighedserklæringens fuldetekst. Biografier over kendte levende og døde amerikanere. Ordliste og annoterede litteraturhenvisninger. For gymnasier, HF og lignende trin, men sandelig også for den "almindelige" låner. Enværdifuld forøgelse af USA-litteraturen

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1976