Lektørudtalelse

Forfatter: Lotte Norman

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Frigivelsen af det britiske udenrigsministeriums arkiv har åbnet for et stort, nyt kildemateriale om engelsk-danske relationer. I 1972 udløste det en bog om relationerne under 2. verdenskrig, nemlig journalisten Frank Esmann Jensens Da fornuften sejrede (72.45.37). Nu har professor Kaarsted undersøgt det britiske gesandtskabs indberetninger til Foreign Office om danske forhold under 1. verdenskrig og på basis heraf beskrevet briternes politiske og strategiske holdning til Danmarks neutralitetspolitik. Denne havde protyske tendenser, men med Englands billigelse påvises det her. Foruden krigspolitikken belyses også handelsforbindelser, efterretningsvirksomhed og problemerne omkring det slesvigske spørgsmål og folkeafstemningerne 1918-20. Bogen har et ret omfattende kilde- og noteapparat samt engelsk resumé til hvert kapitel. Skønt absolut holdt i et tilgængeligt sprog bærer den det videnskabelige arbejdes noget tørre præg og vil mest henvende sig til historiestuderende og andrespecielt interesserede

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1974