Kim Blæsbjerg og Peder Frederik Jensen nomineret til DR Romanprisen
Foto: Kim Blæsbjerg, Lea Meilandt / Peder Frederik Jensen: Forlaget People's Press

Kim Blæsbjerg og Peder Frederik Jensen nomineret til DR Romanprisen 2024

Med Kim Blæsbjergs ’De bedste familier’ og Peder Frederik Jensens ’Rans vilje’ er to fremragende historiske romaner nomineret til næste sæson af Romanprisen.

Der er lagt op til samtaler om både fortiden og nutiden, når bibliotekernes mange romanlæseklubber skal mødes og diskutere De bedste familier og Rans vilje til vinter. De to romaner tager begge afsæt i skelsættende begivenheder i den danske historie, henholdsvis flytningen af Cheminova til Vestjylland i 1953 og flodbølgen i Syddanmark i1872.

Forfatterne viser med afsæt i forskellige historiske begivenheder konsekvenserne, når mennesket forsøger at gøre sig til herre over naturen og giver dermed også nye perspektiver på den aktuelle klimadebat. Desuden berører begge bøger eksistentielle dilemmaer i forhold til kærlighed, magt, ensomhed og længsel.

I juryen, som nominerer bøgerne til Romanprisen, sidder Mette Willumsen, Kåre Poulsen og Hanne Barslund fra DR samt Lise Vandborg fra Litteratursiden.

’De bedste familier’ - til debat i december

Kim Blæsbjerg favner bredt i en både vigtig og fængende fortælling om tavshedskultur, forurening og klasse- og kønskampe. Romanen beskriver et stykke fortiet danmarkshistorie om Cheminovas mange giftudledninger og forgiftning af arbejderne. Vi følger på skift to forskellige familier fra 1953-62: Arbejderen Niels, der via fabrikken sikrer familien bedre levevilkår og ingeniøren Jørn, der flytter til Vestjylland. Ens for dem er, at der er ting, de ikke taler om. Fordi de ikke vil, tør eller evner det. Fabrikken knytter de to familier sammen, og der opstår et tæt bånd mellem Niels' og Jørns koner, Margrethe og Karin, og gennem dem oplever vi den spirende kvindekamp.

Juryens motivation for nomineringen:

"De bedste familier er i sin skildring af kemikalier, kapitalisme og kønskamp brændende aktuel. Det er et brag af en roman, der både stiller skarpt på omkostningerne ved overgangen fra efterkrigstid til velfærdssamfund og på en gryende køns- og klassekamp i lyset af en miljøskandale, der stadig har konsekvenser for den danske natur. ’De bedste familier’ rummer flotte karaktertegninger af både vestjyderne og de københavnske tilflyttere og belyser kulturkampen mellem land og by, tradition og modernitet.

I romanen bringes læserne langt ind i den vestjyske tavshedskultur, som bliver eksponent for tavsheden omkring miljøskandalen, der vokser sig større og større. Samtidig viser den at fattigdom også er at være fattig på sprog, og dermed er der tråde til tidens aktuelle debat om klassesamfundet."

Rans vilje - til debat i januar 2024

Med afsæt i stormfloden i 1872 skildrer Peder Frederik Jensen orienteringen mod nye tider og menneskets overlevelsesdrift på godt og ondt. En tidligere sømand overlever flodbølgen, da han havde forudset naturkatastrofen og bygget et hus, der kunne klare stormen. Efter stormfloden finder han en navnløs, levende pige. Han tager hende til sig og kan kun få den lille pige til at holde op med at græde ved at fortælle historier. I kølvandet på stormfloden følger samfundets drømme om fremskridt, hvor driftige mænd ønsker at lave kystsikring. Men sømandens hus ligger netop, hvor de vil bygge, og det fører til et drama på liv og død og viser de tab, fremskridtet fører med sig.

Juryens motivation for nomineringen:

"Rans vilje er en roman med en fortællekraft som vælter én fuldstændig omkuld. Den er vild og voldsom som flodbølgen, der vælter ind over Syddanmark i 1872. Romanen er både spændende og urovækkende og sine steder virkelig grum. Sømanden, den lille pige og de øvrige karakterer males tydeligt frem. Det føles som at være der selv midt i stormflodens rasen - dels på grund af forfatterens sproglige akkuratesse, dels fordi naturens kræfter og menneskets trang til at tæmme den er eviggyldige tematikker, som rammer læseren med ekstra kraft lige nu på grund af de klimaforandringer vi står lige midt i.

Peder Frederik Jensen skriver i et sprog, som kan minde om både Johannes V. Jensen og Kim Leine. Læseren suges ind i en fortælling om vores udsathed overfor naturen, og forfatteren berører fermt de helt store menneskelige temaer som tvivl, ensomhed, stædighed, længsel og kærlighed."

To forfattere med samfundsmæssigt engagement

I juryen er der enighed om, at begge forfattere bliver bedre og bedre, og at de nominerede værker er deres bedste til dato.

Kim Blæsbjerg (f.1974) debuterede i 2002 og fik sit litterære gennembrud i 2007 med den fabulerende slægtsroman Rådhusklatreren. I romantrilogien Desertørerne (2016-2018) tegner Kim Blæsbjerg et skarpt billede af Danmark i perioden 2007 til 2012.

Peder Frederik Jensen (f.1978) debuterede i 2007 og blev for alvor kendt med sin novellesamling Banedanmark fra 2014 om udkantsdanmark og den hårdtslående samtidsroman Det Danmark du kender fra 2020.

På forfatterweb finder du nye portrætter og interviews med de fto nominerede:
https://forfatterweb.dk/oversigt/jensen-peder-frederik
https://forfatterweb.dk/oversigt/zblaesbjerg00

 

Debat i DR Romanlæseklubberne

Begge romaner er to gode bud på DR Romanprisen, og de rummer et stort potentiale for livlige og vedkommende diskussioner i bibliotekernes over 100 Romanlæseklubber. Læseklubdeltagerne vil nok blandt andet komme til at diskutere prisen for fremskridt og velfærd og hvad der sker, når vi glemmer at tænke på naturen.

Inden december nomineres fire romaner mere til prisen, og debatterne i klubberne om de seks romanerne løber fra december til maj 2024. Herefter stemmer alle landets læseklubdeltagerne om, hvem der skal vinde prisen, der afsløres i juni 2024.

DR Romanprisen 2023 gik til Keld Conradsen for Byen og havet.

Materialer