Apps fra det offentlige

Det offentlige tilbyder mange nyttige apps. Her finder du en lang række apps fra det offentlige og større relaterede interesseorganisationer.

Vejle Kommune

Vejle Bibliotekerne

Andre biblioteks-apps

 • Nota Bibliotek (Nota)
  Nota er et bibliotek for ordblinde, synshandicappede og andre med et dokumenteret syns- eller læsehandicap. Afspil lydbøger eller download dem direkte i appen. Afspil lydbøger med eller uden tekst fra Nota Bibliotek. Søg efter Notas lydbøger. Forskellige indstillinger for lyd, tekst og farve i afspilleren. Du skal være medlem af Nota for at kunne bruge Nota Bibliotek. Appen indeholder lydbøger - ikke ebøger.

Udvalgte statslige og regionale

Apps fra sundhedsvæsenet for borgere

 • Akuthjælp (Danske Regioner)
  National akuthjælp-app med overblik over samtlige skadestuer, akutmodtagelser, skadeklinikker m.m. i Danmark. Du kan også ringe direkte til lægevagten og finde åbningstider på dit nærmeste apotek m.m.
   
 • Bone@BC (Region Hovedstaden)
  Støtte og oplysningsværktøj for kvinder, der har haft brystkræft. I appen kan du bidrage med anonyme data om dit forløb. Mulighed for at følge egen udvikling ved indtastning af daglige og ugentlige resultater og notatfunktion.
   
 • Doktor - Børnehospital (Regionshospital Viborg)
  Med Doktor kan børnene derhjemme lege sig igennem de forskellige procedurer på en mobiltelefon/tablet forud for konsultationen.
   
 • E-kvit (Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen og Danmarks Apotekerforening)
  Hjælp til at kvitte cigaretterne - eller til at nedtrappe dit forbrug af nikotinpræparater. Opret profil og fortæl programmet om din rygning og få din egen stopplan, og modtag skræddersyede beskeder på din telefon.
  Download: E-kvit i Appstore | E-kvit i Google Play
   
 • HC And (H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH)
  For børn i alderen 4-7 år. Formålet er at mindske utrygheden hos børn. I appen møder børnene HC And, som med lyd og animation fortæller om undersøgelser og behandlinger på hospitalet. De forskellige undersøgelser og behandlinger er fordelt på flere apps.
   
 • Apoteket (Danmarks Apotekerforening)
  Få overblik over din medicin, se lagerstatus på de nærmeste apoteker, opret fast bestilling og få hjælp til at huske at tage den. Bed lægen om at forny din recept, bed apoteket lægge din medicin klar til dig, opret en fast bestilling der bliver bragt til din dør, se apoteker der har din medicin.
   
 • Medicinkortet (Sundhedsdatastyrelsen)
  Se aktuel medicin ordineret af læge, se åbne recepter, samt den medicin, du allerede har fået udleveret på apotek. Anmod læge om receptfornyelse af aktive lægemidler.
   
 • Medicintjek (Lægemiddelstyrelsen)
  Søg på et produkt eller scan stregkoden på medicinæsken og få adgang til oplysninger om bl.a. produktets navn, virksomt indholdsstof, opbevaring, indikationer, anbefalet dosering, styrke, pris, indlægsseddel og evt. risici ved samtidig brug af flere præparater. Bogmærkeliste, hvorfra man kan checke om der er kendte risici ved at tage forskellige præparater sammen. Information fra hjemmesiderne medicinpriser.dk, medicinkombination.dk, indlaegsseddel.dk og lægemiddelstyrelsen.dk.
   
 • Min Læge (Praktiserende Lægers Organisation)
  Din egen læges adresse, kontaktoplysninger, åbningstider og ferieafløser. Ring til lægevagten. Se dine e-konsultationer, stil spørgsmål og få svar. Se dine tidligere og kommende aftaler. Se dine udførte og anbefalede vaccinationer. Få adgang til Medicinkortet med samme login. Se dine kroniske diagnoser. Se dine forløbsplaner for KOL og Diabetes.
   
 • Min Medicin (min.medicin.dk)
  Information om al medicin, der er markedsført i Danmark inklusiv information om tilskud - og udleveringsregler. Informationen fra min.medicin.dk.
   
 • MinSundhed (sundhed.dk)
  Se prøvesvar, billedbeskrivelser, hospitalsjournal(er) samt dine medicinske allergier. Du vil også kunne se din(e) pårørendes helbredsoplysninger, hvis du har fået fuldmagt til at se dem. Notefunktion. Aktuelle sundhedstilbud fra region og kommune, informationer om praktiserende læge, og info om andre offentlige apps og digitale muligheder.
  Download: MinSundhed i AppStore | MinSundhed i Google Play
   
 • Min Sundhedsplatform (Region Hovedstaden og Region Sjælland)
  Hvis du er patient på et af Region Hovedstadens eller Region Sjællands hospitaler. Overblik over dine sundhedsoplysninger, kommunikere med sundhedspersonalet, skrive til tilknyttet afdeling, overblik over hospitalsaftaler, udfylde spørgeskemaer og se prøvesvar.
   
 • Mit Sygehus (Region Syddanmark)
  Hvis du er patient på Region Syddanmarks sygehuse. Kommunikere elektronisk med sygehuset, kontaktinformation til afdelinger, se pjecer eller videoer målrettet dit sygdomsforløb.
   
 • Patienthåndbogen (Danske Regioner)
  Søg i over 3.000 sygdomsartikler og over 2.000 illustrationer i form af tegninger, røntgenbilleder, fotos, animationer og videoer. Gem favoritartikler og del indhold i Patienthåndbogen med andre via mail og Facebook.
   
 • Samspil (Region Midtjylland)
  For kommende og nybagte forældre. Formål at fremme kommunikationen i familien og skabe grobund for en god og konstruktiv dialog. Spillet består af en række quizzer. Første quiz er til jer, der venter jeres barn - de øvrige quizzer er til jer, der har fået en baby.
   
 • Smitte|stop (Sundheds- og Ældreministeriet)
  Forebyg spredningen af COVID-19. Giv besked til andre brugere af appen, som du har været tæt på i fx offentlig transport, hvis du testes positiv for ny coronavirus. Få selv hurtig besked, hvis du har været i nærheden af en anden bruger af appen, der er blevet testet positiv.
   
 • Steps fertilitetsværktøj (sundhed.dk og fertilitetsklinikkerne i Region Hovedstaden)
  For personer der er nysgerrige på fertilitetbehandling eller skal starte i et behandlingsforløb på en offentlig fertilitetsklinik. Eksempel på et behandlingsforløb, trin i behandlingen, udvalgte scanningsvideoer og svar på de mest almindelige spørgsmål. Del dit forløb med partner eller ven for fælles overblik.
   
 • TarmTjek (sundhed.dk og Region Hovedstaden)
  TarmTjek er til dig, der skal have foretaget en kikkertundersøgelse af tarmen (koloskopi) på Herlev Hospital. Overblik over dit udrensningsforløb, information om undersøgelsen, få svar på de mest almindelige spørgsmål. Med påmindelser om, hvornår du skal indtage udrensningsmidlet og undgå bestemte madvarer.
   
 • TrænSmertenVæk (sundhed.dk og Region Midtjylland)
  For personer med ondt i nakke, skulder, lænderyg, hofte eller knæ. Information om smerter og videoer med træningsøvelser guidet af fysioterapeut. Overblik over udførte træningsøvelserne, og mulighed for at følge, hvordan din fysiske aktivitet påvirker dine smerter.
  Download: TrænSmertenVæk i AppStore | TrænSmertenVæk i Google Play
   
 • UV-indeks (Kræftens bekæmpelse, Trygfonden, Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen)
  ”Uv-indeks” giver dig dagens uv-indeks for ind- og udland, femdøgnsprognose samt mulighed for at slå alarm til ved for højt uv-indeks.
   
 • Viden om demens (Nationalt Videnscenter for demens)
  Observationer af personer med demens, viden om symptomer og sygdomme. Udfordrer dit kendskab til demens og giver gode råd om samarbejde og kommunikation. Formålet er kompetenceudvikling og undervisning af medarbejdere i demensomsorgen, men kan også bruges af andre.
   
 • VideoKonsultation (sundhed.dk og Danske Regioner)
  Mød din psykolog, tandplejer, fysioterapeut, fodterapeut og kiropraktor hjemmefra og have en konsultation over video. VideoKonsultation-brug skal aftales med din behandler. Prisen er den samme som ved en almindelig behandling.
   

Tilføjelser, rettelser eller kommentarer til listen er meget velkomne.
Send en mail til kalln@vejle.dk.