Lean Pejtersen: Her er der ingen, der græder om fredagen

Læsegruppemateriale til bogen "Her er der ingen, der græder om fredagen"

Spørgsmål, I kan bruge som udgangspunkt for jeres diskussion af bogen:

1.      ”Her er der ingen, der græder om fredagen” er et kollageværk sat sammen af udsagn, der er indsamlet, hvordan mærker man det i teksten, og hvordan beskriver forfatteren selv sin metode i forordet?

2.      Der er mange beskrivelser af følelser i bogen, men hvilke følelser er mest fremtrædende?

3.      Bogen er fuld af skam, stress og magtesløshed, men der er også en humor hele vejen igennem – hvor kommer den fra?

4.      I bogen kan man genkende erfaringer fra både lagermedarbejdere og fx konsulenter, der har højere status på arbejdspladsen – hvad har erfaringerne til fælles på tværs af hierarkiet?

5.      Nutidens arbejde bliver fremstillet i en slags arketypisk moderne form i bogen, hvad er mulighederne og begrænsningerne ved dette tilsnit, og hvad er ifølge bogen kendetegnende for det moderne arbejde?

6.      Der er mange beskrivelser af streng eller grænseoverskridende adfærd fra chefer og overordnede i bogen, hvad fortæller de om det generelle syn på medarbejderne og dem, der søger ansættelse?

7.      Jeg’et i bogen gør mange små ting, der kan læses som både protester og ren magtesløshed, hvordan opfatter I bogens handlinger som gråd, tyveri, sabotage og flugt fra opgaver? Kan de gøre en forskel?

8.      Vi har alle sammen vidt forskellige arbejdserfaringer, og dog har så meget til fælles – hvilke dele af bogen kan I genkende fra jeres eget arbejdsliv?

9.      Bogen kan læses som udtryk for et politisk engagement i spørgsmålet om arbejde, I hvilken retning synes I, at bogens kritik går?

10.   De små tekststykker har en særlig form, både grammatisk og i forhold til tegnsætning og rytme, prøv at beskrive stykkernes form og dens betydning.

11.   Jeg’et i bogen er sammensat af mange menneskers erfaringer, men tager dem alle til sig og bliver på den måde til en grotesk størrelse – prøv at beskrive bogens jeg og effekten af at erfaringerne hober sig op hos jeg’et.

12.   Prøv at give 2-3 at tekststykkerne et enkelt ord som overskrift for at opdage, hvordan de har hver deres lille tema.

13.   Der en lille serie af tegnede illustrationer, der sammen med forsiden udgør bogens billedside, hvad siger den om arbejdet, og hvordan spiller tegning sammen med tekst?