Verena Güntner: Power

Spørgsmål, der kan bruges som udgangspunkt til diskussion af bogen "Power"

Den danske udgave af bogen er udgivet af forlaget Silkefyret, der har udarbejdet følgende spørgsmål:

 1. Overvej titlen i forhold til børnenes projekt. Hvordan skal det opfattes?
 2. Der er noget Greta Thurnbergsk over hovedpersonen, Flamme, og hendes projekt. I hvilken forstand?
 3. Hvad tænker I om Flamme som navn til en karakter? Hvad betyder det?
 4. Det er ikke som sådan en overnaturlig roman, men den har elementer af noget, der virker absurd, måske ligefrem urealistisk. Snak om de elementer, der gør, at romanen træder værk fra realismen.
 5. Andre romaner som Fluernes Herre arbejder med børn og børns psykologi som eksperiment. Snak evt. om det syn, POWER lægger frem på børn og deres handlinger/tanker.
 6. Er POWER et idealistisk projekt? Og hvordan? Eller er det måske snarere en kritik af de voksnes manglende idealisme?
 7. Hvordan er sproget i POWER? Kan I sige noget om valg af billedbrug? 
 8. De voksnes verden bliver skildret fra børnenes perspektiv. Hvordan fungerer det? Hvad er særligt ved denne fremgagsmåde set i lyset af romanens projekt/idé?
 9. Overvej slutningen. Hvad fortæller det om børnenes projekt? 
 10. I begyndelsen afsløres det, at POWER ikke bliver fundet i live. Dette kan betragtes som en spoil, en afsløring, der ødelægger klimaks. Hvorfor tror I forfatteren/fortælleren har valgt at gøre det? 
 11. Omslaget er grøn og på mange måder romantisk. Hvordan oplever I det? Er det bare flot eller måske ligefrem ironisk, at en roman som POWER har et roligt, natualistisk omslag? Og der er "afrevet papir" på bagsiden. Er det igen blot flot eller tror I der er en tanke bag? Tal generelt om omslaget og hvilket udtryk der på den måde kommer frem.
 12. POWER er en provinsfortælling. Hvorfor tror I der med denne fortælling er valgt provinsen/landsbyen som ramme/sted? Snak generelt om miljø og sted i romanen.
 13. Tiden er på mange måder en al-tid eller en ikke-tid. Der er ikke som sådan lagt vægt på en bestemt tidsmarkør/årti. Hvad gør det? Er der alligevel indikatorer på, hvor i tiden vi befinder os?